Wisselvallig koersbeeld in behoedzame markt

AMSTERDAM, 3 febr. - De aandelenkoersen herstelden deze week voorzichtig van de klappen die er onder het rentegeweld van de afgelopen tijd waren uitgedeeld. Maar van een levendige handel was weinig sprake, zodat de meeste energie van financieel Amsterdam werd gestoken in een levendig geruchtencircuit. In het risicomijdende beursklimaat kregen de fondsen die de laatste tijd slechts aangeschreven staan - KNP, Pirelli en DAF - het zwaar te verduren. Aan de andere kant was er ruimte voor andere aandelenkoersen om zich te herstellen. Het bericht dat de samenwerking tussen Elsevier en het Britse Pearson vooralsnog op een laag pitje is gezet veroorzaakte op de markt nagenoeg geen reactie. Na Amro-Generale dreigen zich nu de contouren van een tweede grensoverschrijdend samenwerkingsdebacle af te tekenen.

Sommige analisten toonden zich verrast, maar noemen de nadelige effecten gering. Andere hadden uit de totale radiostilte over de samenwerkingsplannen al langer geconcludeerd dat het allemaal niet zo soepeltjes verliep. Het bericht van het vertrek van bankier Langman uit de raad van commissarissen van Wolters Kluwer liet de gemoederen minder onberoerd. De koers van Elsevier steeg gisteren van f. 79,30 tot f. 81,20, terwijl de koers van Wolters Kluwer spectaculair van f. 43,80 tot f. 47 toenam. Een en ander is gebaseerd op de eenvoudige redenering dat met Langman na het vertrek van Kluwer topman Alberdingk Thijm het laatste bastion tegen een overneming op termijn van Wolters Kluwer door Elsevier geslecht is. Na de mislukte overneming van Kluwer heeft Elsevier een belang van ongeveer 30 procent van het aandelenkapitaal. En dat zou nu wel eens uitgebreid kunnen worden tot de volle honderd, zo luidt de suggestie.

Voor Wolters Kluwer zou dat wellicht een nieuw bod op de aandelen inhouden. De koersstijging bij Elsevier is eenvoudig te verklaren uit de puur boekhoudkundige stijging van de winst: zodra Elsevier zijn zeggenschap in de raad van commissarissen van Wolters Kluwer kan effectueren, wordt de winst - en niet zoals nu slechts het uitgekeerde dividend - bij de resultaten van Elsevier opgeteld. En dat vormt een leuke opsteker waar Elsevier weer enige tijd op kan teren.

In de uitgevershoek was deze week verder ruimte voor enige speculatie over de gevolgen van het vertrek van drukorders van de VARA- en KRO-omroepgidsen bij de VNU bij wijze van wraakactie voor de deelneming van VNU in RTL-Veronique. Dat zou wel eens ten koste van de resultaten kunnen gaan en dus kon VNU een gevoelige koerdaling incasseren. Drukkerij De Boer is kanshebber voor de orders en dus steeg het aandeel. Opvallend onder de stijgers was deze week verder Nedlloyd. Hoewel het fonds zich vooral door middel van boekwinsten op verkochte bedrijfsonderdelen op de been weet te houden, is er toch ook een positieve ondertoon in de markt voor de langere termijn. Analisten verwachten niettemin dat de investeringen in het transport over land zich pas volgend jaar zullen bewijzen. Vooralsnog verloopt het container-transport over zee en het vervoer over land, de kernactiviteit waarmee Nedlloyd uiteindelijk zijn geld moet verdienen, nog weinig rooskleurig. Opmerkelijke daler was deze week het automatiseringsfonds Volmac. In twee dagen kelderde het fonds bijna zeven procent in waarde bij een drukke handel. Een directe aanleiding was er niet. Wellicht dat mededelingen van Volmac in de komende periode meer duidelijkheid verschaffen.

    • Steven Adolf