'Vrees voor economisch sterk Duitsland totaal ongegrond'

ROTTERDAM, 3 febr. - EG-Commissaris Martin Bangemann vindt dat de EG nietbang moet zijn voor de 'Wiedervereinigung' van de beide Duitslanden en deeconomische machtsconcentratie die daaruit ontstaat. Een herenigd Duitsland zal naar zijn mening goed kunnen functioneren binnen de Gemeenschap. Hij sluit echter niet uit dat de DDR als een aparte lidstaat zal worden opgenomen in de EG. Commissaris Bangemann, oud- minister van economische zaken in de Bondsreubliek, stelde dit eergisteren in een toespraak voor Siemens Nederland die hij echter niet kon uitspreken wegens ziekte. De tekst van de toespraak is gisteren wel door Siemens vrijgegeven. Bangemann herhaalde dat voor de totstandkoming van de interne markt eind 1992 geen nieuwe aanvragen voor een lidmaatschap van de EG zullen worden behandeld. Alleen voor de DDR geldt die beperking niet. Op de voorwaarde dat de DDR een democratie geworden kan het land elk moment een aanvraag indienen.

'Dat is echter slechts een optie die een democratische DDR heeft. De andere is de hereniging met de Bondsrepubliek. De EG moet daarvan de wegbereider zijn, en niet een sta in de weg. Het zou een grote fout zijn de Bondsrepubliek voor de keus te stellen: 'interne markt of Duitse eenheid'. Het kan allebei', aldus Bangemann. Een groot Duitsland houdt volgens Bangemann geen bedreiging voor zijn buurlanden meer in. 'Grootte houdt niet langer militaire kracht in. En of Duitsland nu 60 of 75 miljoen inwoners heeft, verandert economisch weinig en politiek helemaal niets in de Gemeenschap.

Bovendien is de Bondsrepubliek nu al het economisch sterkste lid van de EG.'

De wat sterkere economie van een herenigd Duitsland zou alleen maar ten goede komen aan de Europese gemeenschap als geheel. De tijd dat Europese machten om politieke invloedsferen vochten is voorbij, aldus Bangemann. 'We zijn tegenwoordig allemaal 'internationalisten', zij het uit overtuiging of uit rationalisme.' Het instandhouden van de NAVO en het Warschaupact vindt Bangemann voorlopig nog noodzakelijk. 'De oude wereld verdeeld in twee kampen bestaat echter niet meer. De Europeanen moeten de politieke verantwoordelijkheid weer zelf beginnen te dragen. Vrede in Europa is alleen gemeenschappelijk te bereiken of helemaal niet.'

Bangemann ziet overigens een verenigd Europa niet snel verwezenlijkt. Pas in het jaar 2000 - de DDR uitgezonderd - zal de EG met nieuwe leden kunnen worden uitgebreid. Bangemann denkt wel dat dan de EG veranderd is in een Europese Unie met een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. In de tussentijd wil Bangemann dat de EG de ontwikkelingen in Oost-Europa stimuleert. 'Echte partnerschap verdraagt geen al te sterke tegenstellingen. De EG heeft sterke zelfbewuste buren nodig.'