Stad Utrecht fout bij verwerken van baggerslib

UTRECHT, 3 febr. - De gemeente Utrecht heeft zich bij de verwerking van baggerslib uit een stadsgracht en een haven niet aan de milieuvoorschriften gehouden. Dat concludeert de regionale milieu-inspectie voor de provincie Utrecht in een onderzoek dat op verzoek van het Openbaar Ministerie is verricht. De gemeente is begonnen met de verwerking van het slib zonder over de vereiste vergunningen te beschikken. Voor het lozen van afvalwater in een industriehaven kreeg de gemeente pas achteraf toestemming van de provincie. Voor het gebruik van het 'licht verontreinigde' zand was een vergunning op grond van de Afvalstoffenwet nodig geweest. Voorts heeft de gemeente de baggerspecie 'willens en wetens' laten mengen met zand 'teneinde op die wijze de reguliere wijze van verwijdering van chemische afvalstoffen te ontlopen', aldus de inspecteur.