Ritzen wil onderwijs vreemde talen toesnijden op opleiding

AMSTERDAM, 3 febr. - Minister Ritzen wil dat bij het onderwijs in de moderne vreemde talen meer rekening wordt gehouden met de individuele voorkeuren en keuzes van de leerlingen. Daarom zal in de toekomst onder andere een stelsel van 'deelkwalificaties' moeten worden ontwikkeld.

De leerling doet geen eindexamen meer in Frans, Duits of Engels maar in een bepaald deel daarvan dat is toegesneden op de vervolgopleiding. Wie bijvoorbeeld een technische opleiding gaat volgen doet een ander examen Engels dan wie geschiedenis gaat studeren. Dat zei Ritzen vandaag op een congres in Amsterdam waar hem het Nationaal Actieprogramma Moderne Vreemde Talen 'Horizon Taal' werd aangeboden. Hierin analyseert een werkgroep met vertegenwoordigers van wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven in opdracht van het ministerie vraag en aanbod van onderwijs in vreemde talen.

De werkgroep, die werd geleid door de Nijmeegse taalkundige prof. dr. T. J. M. van Els, had in haar aanbevelingen een dergelijk stelsel van deelkwalificaties voorgesteld. De groep wil verder dat de overheid het particulier talenonderwijs meer in haar beleid betrekt om aan de snel groeiende vraag naar kennis van moderne talen te kunnen voldoen. Pag.3: 'Talenonderwijs moet efficienter' / Vraaggesprek Von der Gablentz