Oosteuropese politici stelen show in Davos

ROEL JANSSEN DAVOS, 3 febr. - Tussen de besneeuwde skihellingen van een Zwitsers Alpendorp ontmoet de politieke en economische top van post-revolutionair Oost-Europa zijn nieuwe Westerse vrienden. Nu de Oosteuropese landen bekeerd zijn tot het marktmechanisme, hebben de leiders uit de DDR, Polen, Tsjechoslowakije en ook de belangrijkste economische adviseurs uit de Sovjet-Unie zich en masse begeven naar Davos. Daar wordt een jaarlijkse bijeenkomst van Westerse zakenlieden gehouden onder de prestigieuze naam World economic forum. Ze zijn er allemaal: president Jaruzelski en zijn minister van economische zaken Trzeciakowski uit Polen, premier Calfa, minister van financien Klaus en vice-premier Komarek uit Tsjechoslowakije, premier Modrow uit de DDR, vice-premier Abalkin en zijn topadviseurs uit de Sovjet- Unie. Hoogtepunt is een debat tussen bondskanselier Kohl en DDR-premier Modrow. De nieuwe Oosteuropese garde overschaduwt alle andere politieke genodigden op het forum in Davos. De Mexicaanse president en zijn minister van financien kregen gisteravond slechts welwillende aandacht dank zij een overvloedige receptie met muziek van een Mariachi-orkest en andere Mexicaanse folklore. Intussen legden de hervormers uit Oost-Europa onvermoeibaar hun economische plannen uit. Ze vroegen, ze smeekten de aanwezige Westerse zakenlieden te investeren in de DDR, in Polen en in Tsjechoslowakije.

In enkele maanden tijd hebben ze een verbazingwekkende handigheid ontwikkeld om de taal van de markteconomie te spreken. Iedereen is welkom, alles is te koop en alles is mogelijk.

Alleen de Russen hadden zichtbare moeite met hun perestrojka. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was zei een onderminister van het ministerie van industrie: 'Ons ministerie produceert 1260 verschillende produkten'.

En hij somde een lange lijst goederen op, waarvoor geen enkele zakenman belangstelling toonde.