Kort geding om beloning aio's

DEN HAAG, 3 febr. - De assistenten-in-opleiding spannen bij de Haagse rechtbank een kort geding aan tegen minister Ritzen (onderwijs). Zij willen dat de minister hen hetzelfde salaris betaalt als andere beginnende academici in overheidsdienst. Ritzen wees die salaris-eis donderdag van de hand in een overleg met het Landelijk Assistenten In Opleiding Overleg (LAIOO). De aio's vinden dat ze worden gediscrimineerd omdat andere academici die bij de overheid worden opgeleid een normaal salaris krijgen, terwijl dat van hen wordt gekort. Die korting daalt van 45 procent in het eerste jaar tot vijftien in het vierde, laatste jaar van de onderzoekersopleiding. Door de korting is het inkomen van een aantal aio's in het eerste dienstjaar lager dan het minimumloon.