Delft is wachten op besluit over IKEA beu

DELFT/ DEN HAAG, 3 febr. - Aan hun geduld komt een eind. Burgemeester H. V. van Walsum en wethouder H. Boogaard (bedrijven en ruimtelijke ordening) van Delft willen beslist niet langer wachten op het eindoordeel van minister Alders (VROM) over hun al jarenlange geschil met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Daarin gaat het om de komst van het Zweedse meubelwarenhuis IKEA op een terrein aan rijksweg 13 (Den Haag-Rotterdam) op een kilometer afstand van het centrum van Delft. Begin vorig jaar heeft de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State, een advies aan de Kroon uitgebracht over deze kwestie.

Dat gebeurde nog eens op 25 augustus, op verzoek van de toenmalige minister Nijpels. Op grond van de Wet op de Raad van State moet daarover binnen zes maanden al dan niet instemmend worden beslist en moet het tot een Koninklijk Besluit komen. Als eerst betrokken bewindsman heeft Alders daarvoor maar weinig tijd meer. Als hij binnen drie weken niet tot een eindbeslissing komt, kan de termijn daarvoor met drie maanden worden verlengd maar kan hij niet meer principieel afwijken van de door de Raad van State uitgebrachte adviezen. Geisoleerd Volgens burgemeester en wethouders van Delft zijn er voldoende duidelijke aanwijzingen dat de niet-gepubliceerde adviezen van de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State gunstig zijn voor Delft. Dat betekent dat IKEA alsnog van Sliedrecht naar Delft kan verhuizen. Volgens wethouder Boogaard wil het Zweedse bedrijf dat in Sliedrecht erg geisoleerd zou zitten, graag naar Delft, ook al heeft het consortium waarvan IKEA deel uitmaakte en dat op dezelfde plaats ook een Zweeds hotel wilde bouwen, daar al lang van afgezien. De woordvoerder van minister Alders mag en kan nog niets zeggen over de inhoud van de adviezen van de Raad van State en over het oordeel van zijn minister daarover. Wel wijst hij erop dat zijn voorganger Nijpels tot drie maal toe is afgeweken van adviezen van de Raad van State. Bovendien wordt eraan herinnerd dat Alders kort geleden heeft verklaard de vestiging van bedrijven langs rijkswegen, waardoor onevenedig veel autoverkeer wordt opgeroepen, zo veel mogelijk te willen verhinderen. Lokaties Ook bij de provincie is over de inhoud van de adviezen van de Raad van State officieel nog niets bekend. Daar houdt men onverkort vast aan de bezwaren die Gedeputeerde Staten in 1987 hadden tegen het bestemmingsplan Delftse Poort, dat ruimte bood voor het meubelpaleis.

Ook de Kamer van Koophandel van Den Haag, de commissie Natuur en milieu Delft, het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (KNOV) en de regionale rijksinspecteur van de ruimtelijke ordening hadden toen tal van bedenkingen, zij het dat de laatste zich met zijn protest aan het verkeerde adres meldde en daarom niet- ontvankelijk werd verklaard. Volgens het provinciaal bestuur hoort een bedrijf van 10.000 vierkante meter niet in het buitengebied thuis en zijn er voor zo'n 'meeneem-meubelzaak' elders voldoende lokaties te vinden die beter in het provinciale planologisch beleid passen en ook voor het bedrijf aantrekkelijk zijn.

Volgens wethouder Boogaard staat de gemeente Delft volledig achter het plan van Alders geen detailhandelsvestigingen in het buitengebied toe te staan. IKEA is echter een geval apart, omdat het bedrijf vooral mikt op kopers die per auto uit de wijde omtrek komen, tot een afstand van ongeveer 35 kilometer. 'Zonder autoverkeer heeft zo'n bedrijf geen bestaansrecht', meent burgemeester Van Walsum, 'want je kunt met je aankopen nu eenmaal niet in de tram, bus of trein in.'

Dus moet deze zaak echt aan de snelweg liggen, zegt Boogaard, 'ook al omdat dat onze gemeente net zo veel bekendheid oplevert als 'Even Apeldoorn bellen'. En dichter bij het het centrum van de stad kan niet want dan zou het verkeer helemaal vastlopen'.

Ten slotte heeft het Zweedse warenhuis volgens Boogaard ook nog het voordeel dat het precies dat soort werkgelegenheid (350 arbeidsplaatsen) biedt waaraan onder Delftse werklozen zo'n grote behoefte bestaat.

    • Frits Groeneveld