'Amerikaanse Fed niet van plan rente te laten dalen'

DAVOS, 3 febr. - De rente zal in de Verenigde Staten voorlopig niet dalen. Een hoge rente is nodig om de inflatie terug te dringen en om de dollar op koers te houden. Een versoepeling van het monetaire beleid is daarom uitgesloten. Dit betoogde Wayne Angeill, een van de zeven leden van de Federal reserve board, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, gisteren in een debat over de economische vooruitzichten voor de jaren negentig. Angeill sprak op de openingssessie van het World economic forum, een jaarlijkse bijeenkomst van topmanagers in het Zwitserse Davos. 'De Fed is vastbesloten om prijsstabiliteit te bereiken. De huidige inflatie van 4,5 procent is daarom onaanvaarbaard', zei Angeill.

'Ons uiteindelijke doel is te streven naar een inflatiepercentage van nul.'

Angeill reageerde met zijn opmerking op de druk die wordt uitgeoefend op de Fed om de rente te verlagen, nu de Amerikaanse economische groei sterk is afgezwakt en sommige deskundigen vrezen dat de VS al met een been in een recessie staan. Het Witte Huis heeft twee weken geleden op een versoepeling van het monetaire beleid van de Fed aangedrongen. Kort daarvoor had gouverneur Angeill al gezegd dat aan het beleid van voorzichtige rentedaling door de Fed een einde was gekomen. Henry Kaufman, de 'goeroe' van Wall Street die tot 1988 voor Salomon Brothers werkte en nu zijn eigen adviesbureau leidt, toonde zich skeptisch over de haalbaarheid van een lagere inflatie. 'Het zal heel moeilijk worden voor de Fed om de inflatie onder het huidige niveau te brengen zonder een recessie te riskeren', aldus Kaufman.

Hij wees op de enorme schuldenlast van het Amerikaanse bedrijfsleven en op de verzwakte positie van het bankwezen waarmee de Fed volgens hem rekening moet houden. Een hogere rente zou tot financiele instabiliteit kunnen leiden, waarschuwde hij. Angeill leek bereid dit risico te aanvaarden. De gouverneur van de Federal reserve zei dat economische groei juist geholpen wordt door prijsstabiliteit. 'Een versoepeling van het monetaire beleid leidt onmiddellijk tot een uitholling van het vertrouwen en tot een stijging van de lange rente', betoogde hij. Volgens Kaufman zullen de VS in het begin van de jaren negentig niet in staat zijn om als locomotief voor de wereldeconomie op te treden, zoals begin van de jaren tachtig het geval was. Daarvoor hebben de VS te veel financiele problemen. Bovendien zal de rol van de dollar als internationale reservemunt in de komende jaren afnemen.

Kaufman zei de dollar zijn centrale positie steeds meer zal delen met de yen en de Duitse mark. Dat zal leiden tot spanningen in de financiele markten, voorspelde hij. Daarentegen voorzag Fed- gouverneur Angeill een blijvend centrale rol voor de dollar weggelegd. Dat kan volgens hem slechts bereikt worden door een stabiele wisselkoers na te streven. Hij zei dat de noodzakelijke aanpassingen in de Amerikaanse economie moeten worden afgedwongen door een restrictief monetair beleid en door hoge reele rente. Angeill zei dat de Fed vastbesloten is om de komende jaren een stabiele dollarkoers na te streven. Hij waarschuwde het Amerikaanse bedrijfsleven niet te rekenen op een verbetering van zijn concurrentievermogen door een verdere koersdaling van de dollar. Bij de huidige dollarkoers kunnen de VS volgens hem heel goed concurreren. 'De Amerikaanse industrie moet leren internationaal te concurreren door zijn kosten te verlagen en betere kwaliteit te produceren. Maar niet door een steeds lagere dollar als gevolg van een versoepeling van het monetaire beleid.'

    • Roel Janssen