Afval.

De luchtmachtbasis Twenthe heeft besloten niet meer tijdelijk afval op te slaan dat afkomstig is van Nederlandse legeronderdelen die in de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) zijn gestationneerd. Vorig jaar bergde de vliegbasis vier dozen zeer giftig en brandbaar apothekersafval.