Vernieuwd Oostduits vakverbond dreigt meteen met staking

OOST-BERLIJN, 2 febr. - De Oostduitse Eenheids Vakfederatie (FDGB) heeft zich gisteren in Oost-Berlijn hervormd tot een onafhankelijk verbond van 16 zelfstandige vakbonden en meteen dreigde de vernieuwde FDGB met een algemene staking in de DDR voor het geval de Volkskammer niet al volgende week beraadslaagt over de nieuwe vakbondswet die het congres gisteren opstelde.

De regering-Modrow kondigde, elders in de stad, ongeveer tegelijkertijd aan dat vanaf 1 maart in totaal 2,3 miljoen werknemers meer loon zullen krijgen. Terwijl het tekort op de begroting dit jaar al 17 miljard Ostmark bedraagt, zal hiervoor 3,6 miljard Ostmark worden vrijgemaakt. Het is een poging om vooral de exodus uit de sectoren gezondheidszorg, sociale hulpwezen, lokale verzorgingswezen, handel- en levensmiddelenindustrie, banken en de post tegen te gaan. Daarmee wil men een instorting van de sociaal-economische infrastructuur voorkomen. 'Het is een voorschot op de stijging van de prestaties die we ermee hopen te bereiken', zo legde regeringswoorvoerder Wolfgang Meyer uit op een persconferentie.

Het tweedaagse FDGB-congres brak met het verleden door te eisen dat de strafzaak wegens corruptie tegen de oud-voorzitter Harry Tisch eerder moet beginnen. En door als nieuwe voorzitter een vrouw te kiezen, Helga Mausch (44), die bovendien geen lid is van de SED maar van de Nationaal-democratische partij.

In het ontwerp voor een nieuwe vakbondswet willen de FDGB-vakbonden vasthouden aan hun exclusieve positie in de bedrijven en bij het behartigen van de arbeidersbelangen. Het laat geen ruimte voor arbeidersraden los van de vakbonden, zoals die inmiddels al in enkele bedrijven zijn opgericht. Deze eis lijkt niet te stroken met het nieuwe concept 'economische hervormingen' dat regeringscommissaris Wolfgang Krause gisteren bekend heeft gemaakt. Daarin wordt definitief afgerekend met de 'commando-economie' en wordt een etappegewijze overgang geschetst naar een sociale en ecologische markteconomie. Niet alleen alle vormen van eigendom zijn voortaan toegestaan, er zullen ook mogelijkheden worden geschapen voor 'omvattende democratische medezeggenschap van de werknemers'.

En het is niet waarschijnlijk dat al die nieuwe, vrije ondernemers, noch die miljoen werknemers die de FDGB hebben verlaten, zich zullen neerleggen bij de eis van de FDGB tot exclusiviteit.

    • Henri Beunders