Unilever tegen verdere verkorting van arbeidstijd

ROTTERDAM, 2 febr. - Unilever wijst verdergaande arbeidstijdverkorting bij de Nederlandse bedrijven van het concern van de hand. Volgens de directie vormt atv 'een bedreiging van de internationale concurrentiepositie'. Unilever heeft dit standpunt gisteren kenbaar gemaakt in de eerste onderhandelingsronde over een nieuwe cao voor de tienduizend werknemers.

De verdere verkorting van de gemiddelde werkweek is bij Unilever een belangrijk thema. De Industriebond FNV eist een 36-urige werkweek, terwijl de Voedings- en Industriebond CNV meer het accent legt op het scheppen van nieuwe banen.

De vakbonden eisen een loonsverhoging van drie tot vier procent, Unilever wil een 'beheerste loonkostenontwikkeling'.

Knelpunt in de onderhandelingen is de looptijd van de nieuwe CAO: de bonden verlangen een eenjarige CAO, de directie wil een tweejarig contract. Verder eisen de vakbonden een verhoging van de VUT-uitkering tot 87,5 procent (nu ongeveer 80 procent). Bij Hoogovens verlopen de CAO-onderhandelingen uiterst moeizaam. De door de vakbonden geeiste 36-urige werkweek voor dag- en kantoorpersoneel stuit op verzet van de directie. Ook scholing, VUT en een nieuwe winstdelingsregeling vormen een obstakel voor een CAO-akkoord.

Hoogovens

Hoogovens biedt een loonsverhoging van twee procent per 1 april van dit jaar en 0,5 procent per 1 januari 1991 bij een CAO voor vijftien maanden. Evenals in andere industriele sectoren stellen de industriebonden van CNV en FNV looneisen van respectievelijk drie en vier procent.

Voor volgende week staan nog twee onderhandelingsronden op het programma. 'Hoogovens krijgt nog een kans om met een beter bod te komen', aldus een wordvoerder van de Industrie- en Voedingsbond CNV. 'En dat lijkt me verstandig, want de gemoederen zijn niet echt kalm'.

Bij het hoofdkantoor van Hoogovens in Velsen hielden 1.500 werknemers gisteren een demonstratieve bijeenkomst.

Akzo

De Industriebond FNV wil bij Akzo het bestaande werkgelegenheidsplan van 630 mensen uitbreiden tot duizend. Daarbij dient het accent te liggen op de instroom van vrouwen, aldus de Industriebond. De bond eist een initiele loonsverhoging van 4 procent en voortzetting van de huidige winstdelingsreling die een maximum kent van 4 procent. Eventuele extra ruimte wil de Industriebond uitkeren aan de met het concern verbonden utkeringsgerechtigden. 'Wij menen dat de continuiteit van ons beleid geen geweld wordt aangedaan door dit jaar een iets hogere prioriteit aan verbetering van structurele inkomens te geven dan wij de afgelopen jaren gewoon waren te doen', aldus de Industriebond in de voorstellen-brief aan de Akzo-directie.

De vakbond wil voor iedereen het recht op kinderopvang regelen. 'Wij stellen ons daarbij voor dat Akzo in 1990 tweehonderd kinderopvangplaatsen koopt'.

Voorts moeten verzorgers na afloop van bevallingsverlof recht krijgen op twee jaar onbetaald verlof met daaraan gekoppeld het recht op hun oude functie of functieniveau terug te komen.

De Industriebond wil gedurende de CAO-periode experimenteren met grotere individuele keuzemogelijkheden in arbeidstijden. In het kader van de decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenoverleg wil de FNV bij Akzo 'divisie-eigen CAO-punten sterker tot ontwikkeling brengen'.