Sovjet-Unie kritiseert druk Arabieren inzake emigratie

TEL AVIV, 2 febr. - De Sovjet-Unie zal niet tornen aan het recht van de Russische joden op vrije emigratie. 'Dat is een definitief en duidelijk standpunt waarvan we niet zullen terugkomen', aldus een gisteravond in Israel opgevangen commentaar van de Hebreeuwse uitzendingen van Radio Moskou.[PLO-functionarissen erkenden gisteren in Tunis er bij besprekingen met een Sovjet-afgezant niet in te zijn geslaagd concessies los te krijgen over een vertraging of vermindering van de joodse emigratie. Arabische diplomaten op hun beurt zeiden van Moskou te hebben gehoord dat de versoepeling van de emigratiemogelijkheden beantwoordt aan de wil van de internationale gemeenschap, zo meldt het persbureau Reuter uit Tunis. Arabische landen en de PLO vrezen de demografische gevolgen van de emigratiegolf, die Israel honderdduizenden nieuwe inwoners gaat opleveren.]De commentator trok fel van leer tegen kringen in de Arabische wereld die de Sovjet-Unie onder druk hebben gezet paal en perk te stellen aan de emigratie naar Israel. 'Ook al zal het aantal emigranten naar Israel 40.000 per jaar bereiken, dan zal dat niet leiden tot vergroting van het aantal divisies in Tsahal (het Israelische leger) en evenmin tot verdubbeling van het aantal nederzettingen in de (bezette) gebieden', zei de Sovjet-commentator.

Arye Levin, het hoofd van de Israelische consulaire missie in Moskou, kent grote betekenis toe aan het commentaar van radio Moskou. Volgens hem is deze Russische stellingneming 'uiterst belangrijk' gezien de zware buitenlandse (Arabische) en binnenlandse druk die er inzake de joodse emigratie naar Israel op het Kremlin wordt uitgeoefend.

Intussen praat men over het inzetten van vliegtuigen van de Hongaarse luchtvaartmaatschappij Malev om 's nachts zo'n duizend Russische joden naar Israel te vliegen. Vertegenwoordigers van Malev voeren daarover besprekingen met de Sovjet-autoriteiten in Moskou. Het ligt in de bedoeling dat Malev de Russische joden vanuit Moskou naar Boedapest vliegt vanwaaruit zij in samenwerking met El-Al naar Israel zullen worden getransporteerd.

Tot dusverre zijn er volgens de Israelische pers geen aanwijzingen dat Malev of luchtvaartmaatschappijen van andere Oosteuropese landen extra landingsrechten in Moskou krijgen om vaart achter de joodse emigratie te zetten. Het Joodse Agentschap heeft besloten met ingang van volgende week het aantal speciale vluchten van en naar Boedapest te vergroten voor het vervoer van de ook per trein in de Hongaarse hoofdstad arriverende joodse immigranten uit de Sovjet-Unie.