'Snelheid van vrachtauto's moet terug'

DEN HAAG, 2 febr. - Minister Maij-Weggen (verkeer) is van plan over een of anderhalf jaar een snelheidsbegrenzer voor vrachtauto's op Nederlandse wegen verplicht te stellen, als andere maatregelen niet helpen om snelheidsovertredingen tegen te gaan.

De minister zei dit gisteren bij de presentatie van het boek 'Voor alle veiligheid', waarin een aantal medewerkers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) hun licht over hun werkterrein laten schijnen.

Maij-Weggen kondigde aan dat ze het verkeersveiligheidsbeleid op een aantal punten wil accentueren. Ze wil een inventarisatie laten maken van notoir gevaarlijke punten op de wegen en het geld voor de reconstructie daarvan halen uit het rijkswegenfonds dat voor aanleg en onderhoud van wegen is bedoeld. De minister wil gemeenten stimuleren meer zones in te stellen waar 30 kilometer als maximumsnelheid geldt, de controles aanscherpen, fietsroutes beter beveiligen, in september of oktober auto's verplichten overdag licht te voeren en de regionale organen die over verkeersveiligheid waken, versterken. F. C. M. Wegman, een van de redacteuren van 'Voor alle veiligheid', wees erop dat gezien het jaarlijkse aantal verkeersdoden- en gewonden er kan worden gesproken van een 'nationale ramp'. Vorig jaar kwamen 1.500 mensen bij een verkeersongeluk om het leven en moesten er 20.000 in het ziekenhuis worden opgenomen. Cijfers die te vergelijken zijn, aldus Wegman, met de watersnoodramp van 1953. Anderzijds zijn er vele maatregelen getroffen die niet zonder succes zijn gebleven. Hoewel er vorig jaar voor het eerst weer sprake was van een stijging van het aantal slachtoffers, is het aantal verkeersdoden in vergelijking met het begin van de jaren zeventig meer dan gehalveerd. Terwijl het verkeer vertienvoudigd is, is het aantal verkeersdoden nu even groot als in 1955. In het boek doen de medewerkers van de SWOV tientallen suggesties om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Onder meer: een opleidingsprogramma voor bromfietsers, concentratie van het verkeerstoezicht door de politie op regels die de veiligheid dienen; meer en betere alcoholcontroles; snelheidsbegrenzers ook voor personenauto's, bussen en bromfietsen; verbetering langs elektronische weg van de fietsverlichting; draagplicht voor autogordels op de achterbank; beperking van de APK-keuring tot oudere auto's (zes a zeven jaar) toegespitst op remmen en banden; het weren van bromfietsers op fietspaden.