Ritzen: geen verhoging salaris assistenten

ROTTERDAM, 2 febr. - De assistenten-in-opleiding krijgen geen hoger salaris. Minister Ritzen (onderwijs) heeft de universiteiten wel gedreigd met maatregelen als ze hun AIO's niet beter opleiden en begeleiden. Ritzen zei dat gisteren in overleg met het Landelijk overleg assistenten-in-opleiding (LAIOO). Tijdens het 'open gesprek' zegde Ritzen toe na te zullen gaan hoe hij de immateriele problemen bij de opleiding tot onderzoeker kan helpen oplossen. Daarbij gaat het behalve om de opleiding en de begeleiding ook om de onderzoeksfaciliteiten waarover een AIO kan beschikken en om het onderwijs dat hij moet geven. Ritzen zal bovendien laten nagaan hoe de universiteiten met hun arbeidscontracten omgaan.

De minister wil echter niet tornen aan het AIO-stelsel als zodanig. Hij houdt daarom vast aan het uitgangspunt dat een AIO geen aanspraak kan maken op hetzelfde salaris als andere beginnende academici bij de overheid. Doordat een deel van zijn werktijd is gereserveerd voor verdere opleiding is de AIO nog niet volledig produktief als onderzoeker. Zijn salaris wordt daarom in het eerste jaar van zijn opleiding met vijfenveertig procent gekort. Dit percentage daalt tot vijftien in het vierde en laatste jaar.

Het LAIOO verwijt de overheid discriminatie. Bij de opleidingen voor de rechterlijke macht en de buitenlandse dienst krijgen beginnende academici tijdens hun opleiding wel het volledige salaris uitbetaald. Vandaag raadpleegt het LAIOO zijn achterban over de vraag of een kort geding tegen de staat over het AIO-salaris moet worden doorgezet.