Rechtbank schorst benoeming VPRO

AMSTERDAM, 2 febr. - De Amsterdamse rechtbank heeft het besluit van de ledenraad van de VPRO om S. Piersma tot voorzitter te benoemen, geschorst. De afdeling Limburg had de procedure aangespannen om duidelijkheid te krijgen over de interpretatie van de statuten. Piersma trad in mei vorig jaar af, nadat hij bijna de maximaal toegestane twee termijnen van drie jaar had volgemaakt. In november werd hij echter opnieuw gekozen, de vereniging meende dat hier geen sprake was van een derde termijn. De Amsterdamse rechtbank vindt echter dat Piersma pas opieuw voorzitter kan worden nadat die functie een volledige termijn van drie jaar door een ander is vervuld. De VPRO beraadt zich nog op wat er nu moet gebeuren.