Prof. dr. P. A. J. M. Steenkamp, onder meer ...

Prof. dr. P. A. J. M. Steenkamp, onder meer voorzitter van de Eerste Kamer, is met ingang van 1 februari tot voorzitter benoemd van de RVE Adviescentrum Volwasseneneducatie in Utrecht. De RVE adviseert de ministers van onderwijs en wetenschappen, van sociale zaken en werkgelegenheid en van economische zaken over alle beleidsterreinen rondom opleiding en vorming van jongeren van 18 jaar en ouder. DE RVE heeft binnen een jaar tijd twee keer een nieuwe voorzitter gekregen. In januari vorig jaar nam de eerste RVE-voorzitter, mr. L. B. van Ommen, afscheid van wat toen nog de Raad voor de Volwasseneneducatie heette. Hij werd in april opgevolgd door de Rotterdamse wethouder H. Simons, nu staatssecretaris van volksgezondheid.