'Pools associatieverdrag met EG is op termijn mogelijk'

BRUSSEL, 2 febr. - Polen wil te zijner tijd een verzoek indienen om een associatieverdrag te sluiten met de Europese Gemeenschap. Dat heeft de Poolse premier, Tadeusz Mazowiecki, gisteren duidelijk gemaakt in gesprekken met de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, en vice-voorzitter Frans Andriessen.

Op een persconferentie zei Mazowiecki gisteravond dat de besprekingen met de Europese Commissie de weg naar een geassocieerd lidmaatschap van Polen hadden verkort: 'We zijn op de goede weg naar nauwere samenwerking', zo zei de Poolse premier, maar hij maakte duidelijk dat de plannen voor een dergelijke status nog in een vroeg stadium verkeren.

De Europese Gemeenschap heeft aangeboden de huidige akkoorden voor handel en economische samenwerking die met Oosteuropese landen zijn gesloten te laten volgen door een 'nieuwe generatie' van associatie-akkoorden, die, zo zei Mazowiecki 'de mogelijkheden voor samenwerking aanzienlijk zouden verruimen'. Wat de economische situatie op dit moment betreft toonde Mazowiecki zich redelijk optimistisch over de manier waarop het land heeft gereageerd op de ingrijpende economische hervorming die op 1 januari is begonnen. In een rede tot het uitgebreide bureau van het Europees Parlement zei hij dat de detailhandelprijzen weliswaar sterker waren gestegen dan was voorzien, maar dat de voorziening van de winkels met consumptiegoederen veel beter is geworden. 'We hebben het gevoel dat we de economische situatie volledig in de hand hebben', zo zei hij. Volgens Mazowiecki kan de poging van Polen om van een staatseconomie op een markteconomie over te schakelen 'een voorbeeld zijn voor de anderen, misschien ook voor de Sovjet-Unie'. Nu de waarde van de Poolse zloty steeds meer wordt gestabiliseerd zei Mazowiecki goede hoop te hebben dat de Poolse boeren meer bereid zullen zijn hun voorraden op de markt te brengen, in plaats van te wachten tot de prijzen hoger zijn. Dat geldt met name voor boter en vlees. Wel heeft Polen op dit moment nog dringend graan voor broodproduktie nodig. Van de kant van de Europese Commissie is er echter op aangedrongen dat grote voorraden graan die in opslagplaatsen van de staat liggen op de markt worden gebracht.

Mazowiecki stelde dat de enorme schuldenlast van Polen (meer dan 40 miljard dollar) niet alleen de schuld is van het vorige regime, maar ook van 'naieve' Westerse geldschieters. Een gedeeltelijke annulering van sommige schulden zou Polen dan ook zeer op prijs stellen.

    • Frits Schaling