'Politie Rotterdam niet vrouwvijandig'

ROTTERDAM, 2 febr. - Volgens agentes van de Rotterdamse politie is de sfeer in hun korps niet onvriendelijk voor vrouwen. Daarmee weerspreken zij de bevindingen van het onderzoeksbureau Intraval. Dat concludeerde dat in het korps een macho-mentaliteit heerst. Volgens de agentes is die conclusie gebaseerd op vooringenomenheid. Zij ervaren de verhouding tussen mannen en vrouwen in het korps als 'uitstekend'.