Meisjes: techniek is leuk voor jongens

HAARLEM, 2 febr. - Op haar trui heeft ze vol bravoure de button 'ik hou van techniek' gespeld en onder haar stoel ligt een plastic tas met informatie over opleidingen en beroepen in de bouw, de metaal en de elektrotechniek. 'Met vrouwen meer mankracht' staat op het affiche dat er half uitsteekt. Maar als na het timmermanspotlood ook nog een beitel gehanteerd moet worden, aarzelt ze. Oorbellen maken van een reep kunststof - het klonk toch gemakkelijker dan het is.

Annemieke is een van de leerlingen van het Haarlemse Coornhert Lyceum die gisteren deelnamen aan 'Technicon 1990'. In door plaatselijke bedrijven en scholen voor beroepsonderwijs ingerichte lokalen konden tweede- en derdeklassers een hele dag lang lassimulatoren bedienen, metalen vliegtuigmodelletjes uitknippen of achter een beeldtelefoon zitten. Op de toongenerator van PTT Telecom werd Vader Jacob gespeeld en bij de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf was tegen het einde van de middag een heus muurtje verrezen.'Technicon 1990' is onderdeel van een project om de resultaten in de exacte vakken van met name de meisjes van het Coornhert Lyceum te verbeteren, en hun belangstelling voor techniek te wekken. Uit onderzoek is gebleken dat meisjes op de basisschool iets beter rekenen dan jongens, maar dat ze die voorsprong in het voortgezet onderwijs kwijtraken. Een reden zou kunnen zijn dat docenten in de exacte vakken aan meisjes lagere eisen stellen dan aan jongens. Een meisje dat een 6 haalt heeft het 'heel goed' gedaan, een jongen krijgt op het hart gedrukt de volgende keer een 7 te halen. Ook wordt wel gedacht dat naast onbewuste discriminatie en vooroordelen de meisjes zelf debet zijn aan hun achterstand. Meisjes van 13, 14 jaar oud zijn vaak niet geinteresseerd in abstracties. Ze vinden exacte vakken 'stom', 'saai' of 'voor jongens' en haken af. Dat de campagne Kies Exact ertoe heeft geleid dat meer meisjes wiskunde in hun pakket hebben gekozen, wil dan ook nog niet zeggen dat deze meisjes veel plezier aan hun keuze beleven.

Op het Coornhert Lyceum is vorig jaar besloten een 'onderwijskundig antwoord' te geven op de campagne, de slechte cijfers en het vele afhaken. Een nieuwe'didactische aanpak' in de klassen 2, 3 en 4 moet ervoor zorgen dat meisjes op een voor hen aantrekkelijker manier les krijgen in wis- en natuurkunde. Praktijkvoorbeelden, practicumopdrachten, veel herhaling en herkansing, meer beroepenvoorlichting, groepswerk in plaats van klassikale lessen, huiswerkgroepen en (in klas 3) aparte groepen voor jongens en meisjes: alles moest anders. Dit schooljaar is het project begonnen in klas 2. Over 6 jaar moeten de resultaten ook op andere scholen bruikbaar zijn.

Volgens rector J. Schroder is het in de eerste plaats de bedoeling meisjes 'een reelere kans' te geven. 'Wis- en natuurkunde zijn vakken die niet passen in de leefwereld van meisjes. Dat willen we veranderen. Meisjes zijn, denken wij, wel degelijk in staat zich met exacte vakken te identificeren. Maar dan moet je ze een handje helpen, wat extra aandacht geven.'

Vooral van de splitsing in jongens- en meisjesgroepen, volgend jaar, verwacht ze veel: 'Alleen in een beschermde omgeving durven meisjes ervoor uit te komen dat ze iets niet weten, en kun je ze gericht begeleiden.' Omdat het project nog maar net en alleen in de tweede klas is begonnen, valt over de resultaten nog weinig te zeggen. Zeker is eigenlijk alleen dat de docenten wis- en natuurkunde er mee in hun schik zijn. De wiskundeleraar legt frequentie en verhoudingen sinds kort uit met een snaarinstrument in de hand. Bij meten gaat de klas met een landmeter naar buiten. Ook de radikale vermindering van het klassikale lesgeven bevalt goed. Een van de docenten: 'Leerlingen vinden het veel leuker zelf aan de slag te gaan. Als het dan een keer misgaat, beginnen ze gewoon opnieuw. Dat deden ze vroeger nooit.' Maar vooroordelen zijn halstarrig. In het lokaal waar de vakschool van de NS haar beroepsopleidingen presenteert, zitten een paar meisjes verveeld te niksen boven een zestal open contactdozen. 'Er is niks aan, ik had liever iets met koken gedaan, ' zegt er een. En een ander vult aan: 'Dit is leuk voor jongens.'

    • Gretha Pama