Hervorming gezondheidszorg wordt doorgezet

DEN HAAG, 2 febr. - Staatssecretaris Simons van volksgezondheid wil doorgaan met de hervorming van de gezondheidszorg. Uitgangspunt daarbij is dat essentiele voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Hij zei dit gisteren in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van zijn begroting. Tussen de twee 'hoofdstromingen' bij het hervormen van de gezondsheidszorg, het accent op solidariteit of het principe van de markt, moet volgens Simons een balans worden gevonden. Voorop dient echter te staan dat in een nieuw stelsel geen essentiele voorziening voor burgers ontoegankelijk wordt. Dat betekent alle 'wezenlijke zaken' in het basispakket thuishoren. De 'slagroom', zoals PvdA'er Van Otterloo het noemde, hoort in het aanvullend pakket. Simons ontkende dat dit betekent dat het ministerie van WVC nu aanstuurt op een volksverzekering tegen ziektekosten, zoals Kohnstamm van D66 veronderstelde.

Simons hield tegenover de VVD'er Hermans vast aan de premie-verdeling van 85 procent van het inkomen voor het basispakket en 15 procent als vast bedrag per verzekerde voor het aanvullend pakket, zoals ook vastgelegd in het regeerakkoord.

Volgens hem was 'Bent u voor of tegen 'Dekker' ' de meest gestelde vraag tijdens zijn kennismakingsgesprekken de afgelopen maanden met sleutelfiguren uit de gezondheidszorg. Waar het volgens hem om gaat, is dat een aantal knelpunten in de zorg, door een 'modernisering van het stelsel' opgeheven worden. Simons denkt daarbij aan kosten opjagende automatismen als het huidige declaratiestel bij de ziekenfondsen, waarbij rekeningen rechtstreeks van zorgleverancier naar verzekeraar gaan en de patient niets van de kosten te zien krijgt. Als ander voorbeeld noemde Simons het grootscheepse commerciele circuit dat nu rondom thuiszorg ontstaat, waardoor deze zorg voor bepaalde groepen wel eens ontoegankelijk zou kunnen worden. In een moderne zorgverzekering voor de hele bevolking is zoiets niet mogelijk.

Extra keuzeruimte in het nieuwe stelsel zal, aldus de staatssecretaris, moeten komen van een functionele beschrijving van de zorg waar men recht op heeft. Zo kan de functie 'verpleging' in het ziekenhuis plaatsvinden, maar ook thuis. Voor exacte invulling van zo'n functie moet de verzekeraar zorgen. Simons is van plan de komende jaren eerst de eerste lijnszorg in zo'n functionele omschrijving onder te brengen. Hij beloofde dit voorjaar met een nota te komen over zijn verdere invulling van de stelselherziening.

Vooral de zorg voor de chronische patienten, die de komende jaren een nog grotere omvang gaat krijgen, moet meer financiele ruimte krijgen. Als voorbeeld noemde Simons de ruim 1500 extra bedden voor de zwakzinnigenzorg. 'Dat heeft te maken met beschavingsnormen, voor de wachtlijsten voor zwakzinnige kinderen moeten we een oplossing vinden', aldus de bewindsman.