Geen snackbars langs snelwegen

DEN HAAG, 2 febr. - Op parkeerplaatsen langs snelwegen zullen geen snackbars mogen worden gevestigd. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) heeft dit idee van haar voorgangster, Smit-Kroes, ingetrokken. Daartegen waren eerder in de Tweede Kamer al bezwaren gerezen. Maij-Weggen vreest dat de verkeersveiligheid in gevaar kan komen, omdat de parkeerplaatsen niet zijn ingesteld op druk af- en aanrijdend verkeer. Wel zijn de minister en staatssecretaris Bukman (midden- en kleinbedrijf) van plan benzinestations langs wegen waar weinig horecavoorzieningen zijn toe te staan het assortiment uit te breiden.