Geelhoed volgt Rutten op als topman bij EZ

DEN HAAG, 2 febr. - Professor mr. L. A. Geelhoed volgt professor Rutten op als secretaris-generaal van het ministerie van economische zaken. Hij staat als enige op de voordracht. Rutten is gisteren officieel benoemd als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Geelhoed is op dit moment lid van de WRR en buitengewoon hoogleraar.

Als secretaris-generaal van het ministerie van economische zaken wordt Geelhoed tevens voorzitter van de Centraal Economische Commissie, het belangrijkste sociaal en financieel-economische ambtelijke adviesorgaan. De aanstaande benoeming van Geelhoed betekent dat de overmacht van CDA-ers in de ambtelijke Haagse top iets wordt teruggedrongen. Geelhoed is lid van de PvdA. Tot nu toe was de secretaris-generaal Miedema van het ministerie van sociale zaken de enige PvdA-er. Rutten is lid van het CDA. Hoewel Geelhoed nu zelf bij de centrale overheid gaat werken, is hij altijd een fervent voorstander van deregulering geweest. Hij is voorzitter van de commissie Vermindering en Vereenvoudiging van Wetgeving. In 1984 deed deze 'commissie-Geelhoed' het kabinet aanbevelingen om de regelgeving te vereenvoudigen. In het verlengde daarvan heeft Geelhoed er steeds op aangedrongen het logge overheidsapparaat af te slanken en meer verantwoordelijkheden af te stoten naar de lagere overheden en uitvoerende instanties.

Geelhoed heeft regelmatig kritiek geuit op de vaart die het tweede kabinet Lubbers heeft gezet achter deregulering en decentralisatie. Vorig jaar pleitte hij ervoor het personeelsbestand van de centrale departementen in Den Haag met 25 procent te verminderen. Het apparaat dat beleid produceert is veel te groot, aldus Geelhoed, terwijl de uitvoeringsorganisatie te klein is.