Enquete: Dales bij publiek minst sympathieke minister

DEN HAAG, 2 febr. - Minister Dales van binnenlandse zaken staat op dit moment bij de Nederlandse bevolking bekend als de minst sympathieke minister. Daarentegen kunnen de ministers Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) en d'Ancona (WVC) zich rekenen tot de categorie van de meest sympathieke ministers. Dit blijkt uit een enquete van het bureau Interview in opdracht van de NOS-televisie.

De lijst van sympathieke ministers wordt aangevoerd door premier Lubbers. Hij wordt gevolgd door vice-premier Kok. Beiden genieten ook de meeste bekendheid onder de Nederlandse bevolking. De minst bekende minister is de CDA'er Hirsch Ballin die op Justitie zit. Ook relatief weinig bekend zijn de ministers Alders (VROM) en en Ritzen (onderwijs). Opvallend is de hoge score van minister Maij-Weggen als nieuwe bewindspersoon. Zij komt nog voor de vroegere fractievoorzitter van het CDA, De Vries, thans minister van sociale zaken en minister Dales van binnenlandse zaken.

Met de populariteit van Maij-Weggen doet zich hetzelfde verschijnsel voor als in de vorige kabinetsperiode bij minister Ruding van financien. Ook deze genoot in Haagse politieke kringen weinig sympathie, maar was 'in het land' een van de populairste bewindslieden van het CDA.