d'Ancona geeft omroepen 40 miljoen gulden extra

AMSTERDAM, 2 febr. - Minister d'Ancona (WVC) wil dit jaar veertig miljoen gulden meer beschikbaar stellen aan omroepen. Deze menen dat de verhoging weinig uitmaakt omdat de minister precies aangeeft waaraan het geld moet worden uitgegeven en omdat de uurbedragen niet omhoog zullen gaan. 'We schieten er dus helemaal niks mee op', verklaart Jan Henk Vinkers, woordvoerder van de NOS. De individuele omroepen laten weten dat de uurbedragen voor 1990 nog niet zijn vastgesteld en dat zij niet verwachten dat die zullen stijgen nu de minister 40 miljoen gulden meer voor de omroepen vrij maakt.

Van de veertig miljoen gulden gaat 21,8 miljoen naar het Stimuleringsfonds voor culturele omroepprodukties. Daarmee wordt het voornemen van oud-minister Brinkman om het Stimuleringsfonds jaarlijks een zestiende deel van de STER-inkomsten toe te bedelen uitgevoerd. Het fonds krijgt dan in totaal circa 32 miljoen gulden te besteden. Minister d'Ancona stelt daarnaast ruim tien miljoen gulden beschikbaar voor de salarissen van de omroepmedewerkers. 'Dat is de normale indexering', aldus Vinkers. Ten slotte geeft d'Ancona acht miljoen om aan de gestegen prijzen voor internationale verplichtingen te kunnen voldoen. Dat zal in de eerste plaats opgaan aanuitzendrechten voor sportevenementen en dergelijke, menen de omroepen.