CS-essay

In 1972 begon het Cultureel Supplement ter ere van het honderdste nummer met een jaarlijkse essay-prijsvraag. Onderwerpen die in de jaren daarna aan de lezers werden voorgelegd, waren onder meer: 'De waarde van de eruditie', 'Het vreemdste taboe', 'Mooie woorden' en 'Mode is onzin'. Dit jaar nodigen wij de lezers uit ter gelegenheid van het eerste CS-literair een essay te schrijven in vorm van een open brief aan een Nederlandse schrijver. Deze brief mag uiteraard prijzend zijn, maar er mogen ook kritische opmerkingen in staan of vragen. Wat zijn volgens u de sterke en de zwakke kanten van de geadresseerde? Wat is zijn of haar beste boek? En waarom? De beste brieven zullen worden doorgestuurd naar de schrijvers aan wie zij gericht zijn, met het verzoek een antwoord te schrijven. Brieven en antwoorden zullen daarna in CS-literair worden gepubliceerd. Het essay mag niet langer zijn dan 2000 woorden. De beste brief wordt beloond met f. 1000, -. De jury bestaat uit Lien Heyting, Reinjan Mulder en Laurens van Krevelen, directeur van uitgeverij Meulenhoff.

De termijn voor inzendingensluit op 15 maart.

Het adres: NRC Handelsblad, CS-literair, Paleisstraat 1,1012 RB Amsterdam. Vermeld op de enveloppe 'CS-essay'.