Conservatieve alliantie DDR nog niet rond

OOST-BERLIJN, 2 febr. - De Westduitse bondskanselier Helmut Kohl, tevens voorzitter van de CDU, is er gisteren niet in geslaagd om een stembusalliantie van conseratieve partijen in de DDR tot stand te brengen. Vanaf 's middags vergaderde hij in West-Berlijn tot laat op de avond met De Maiziere (CDU Oost), Schnur (Demokratischer Aufbruch) en Eberling (Deutsche Soziale Union). Volgende week zal men verder onderhandelen over het vormen van een alliantie die volgens Kohl geboden is om de Oostduitse kiezers op 18 maart een alternatief te bieden voor zowel de regerende SED als de oppositionele SPD. Dominee Rainer Eppelmann van Demokratischer Aufbruch waarschuwde gisteren nog eens nadrukkelijk dat zijn partij zo'n stembusalliantie van conservatieve partijen niet zal accepteren, zeker niet als de Duitse Forum Partij, een afsplitsing van Neues Forum, er buiten blijft. De Ost-CDU heeft volgens hem het verleden als onderhorige bondgenoot van de SED nog steeds niet helemaal kunnen afleggen. En de DSU is volgens hem een uitgesproken conservatieve partij die niet meer wil dan een zo snel mogelijke Wiedervereinigung. Eppelmann zal komende maandag als minister toetreden tot de regering-Modrow, samen met nog acht leden van de oppositie. Gisteren noemden de laatsten van de zeven oppositiepartijen en -groeperingen hun kandidaat-ministers voor de nieuwe 'regering van nationale verantwoordelijkheid'. Deze 'noodregering' moet begin volgende week worden gevormd om de DDR stabiel te houden tot de verkiezingen over zes weken. Welke bevoegdheden de toegevoegde ministers zonder portefeuille precies krijgen is nog altijd onduidelijk.

De SPD had op dinsdag als eerste een kandidaat naar voren geschoven: de wiskundige Walter Romberg. Daarop volgden Demokratische Aufbruch met Eppelmann en de Grune Liga met ir. Klaus Schluter. Woensdag volgden Demokratie Jetzt met de rechtsgeleerde Wolfgang Ullmann en het Onafhankelijke Vrouwenverband met de sociologe Tatjana Bohm en het 'Initiatief voor vrede en mensenrechten' met Gerd Poppe, die onder het regime-Honecker meermalen in de gevangenis heeft geeten. De Grune Partei besloot cyberneticus Matthias Platzek, die in Potzdam bij het Instituut voor hygiene werkt, voor te dragen.

Neues Forum en de Vereinigte Linke hadden de grootste moeite om het eens te worden over een kandidaat. Pas gisteren droeg Neues Forum Sebastian Flugbeil voor, net als mevrouw Bohm lid van de Academie der Wetenschappen.