Archief niet vernietigd na protesten van Solidariteit

WARSCHAU, 2 febr. - Het Poolse ministerie van binnenlandse zaken is na een protest van Solidariteit opgehouden met de vernietiging van de archieven van het ministerie zelf en van de geheime politie.

De parlementsfractie van Solidariteit had eerder deze week bij het ministerie geprotesteerd tegen de vernietiging van de archieven. Volgens de fractie was die in strijd met het officiele voornemen van de regering een onderzoek in te stellen naar de illegale activiteit van de geheime politie onder het vorige bewind.

In het protest eiste de fractie dat de vernietiging van de archieven 'met onmiddellijke ingang' zou worden gestaakt. De eis was aanvankelijk van de hand gewezen. Volgens een woordvoerder van het ministerie ging het om een routinezaak en bevindt zich in de archieven geen materiaal van Solidariteit meer. Documenten die na de uitroeping van de staat van beleg in december 1981 in beslag zijn genomen bij de toen ondergronds opererende vakbond zouden al eerder door het ministerie zijn gestuurd naar speciale afdelingen die zich met vakbondszaken bezighouden, waar ze inmiddels zijn vernietigd 'voor zover ze geen historische waarde hadden'. Volgens de woordvoerder worden diverse afdelingen van het ministerie afgeschaft, zoals eerder beloofd door minister Kiszczak. Die opheffing gaat gepaard met 'een evaluatie' van het archiefmateriaal van die afdelingen. Hij doelde speciaal op de secties binnen de geheime politie die zich in het verleden bezighielden met het schaduwen, afluisteren en controleren van oppsanten en met het controleren van de kerk. Documenten uit de periode van 1980 tot 1985 zou helemaal niet worden vernietigd.

Onder het materiaal dat eveneens bewaard zou blijven bevinden zich de dossiers van de mensen die in het verleden de geheime politie hebben geholpen: informanten, agenten op part time basis en verklikkers. De woordvoerder van het ministerie zei dat de dossiers 'om voor de hand liggende redenen' nooit openbaar zullen worden.

Gisteren ging het ministerie overstag en besloot het de vernietiging van het archiefmateriaal te staken. Een functionaris van het ministerie deelde dat mee aan de voorzitter van de commissie die het verleden van de geheime politie onderzoekt.

Het ministerie van binnenlandse zaken wordt geleid door generaal Czeslaw Kiszczak, lid van de eerder deze week ter ziele gegane communistische partij. Kiszczak heeft zich niet aangesloten bij de opvolger van die partij, de Sociaal-democratische Unie van de Republiek Polen en is dus nu partijloos.