Ambtenaren Sociale Zaken ontevreden over nieuwbouw

DEN HAAG, 2 febr. - Werknemers van het ministerie van sociale zaken dreigen naar de rechter te stappen omdat er in het nieuwe nog te betrekken departement te weinig 'kwalitatief aanvaardbare werkplekken' zijn. De voorzitter van de Dienstcommissie Bouw J. Nas zegt dat de ambtenaren uiterlijk volgende week een definitieve toezegging willen dat er extra ruimte komt. Volgens de huidige plannen moeten er 2163 ambtenaren in het nieuwe gebouw aan de Laan van Nieuw Oost Indie worden ondergebracht. Nas stelt dat als alle afspraken worden nagekomen die er gemaakt zijn over de inrichting van het gebouw er 250 mensen minder in het gebouw kunnen. 'Bovendien is bij het bepalen van de omvang van het personeelsbestand geen rekening gehouden met werknemers die hier op niet-formatieplaatsen werken', aldus Nas. Hij doelt dan op adviseurs, stageaires, gewetensbezwaarden en mensen die op grond van werkgelegenheidsprojecten op het departement werken. Deze groep bestaat uit nog eens 200 mensen.

De dienstcomissie wil dat eventueel bestaande ruimte wordt gehandhaafd voor 450 mensen.