Tweede Kamer stemt in met nieuwe parkeerbelasting

DEN HAAG, 1 febr. - Wielklemmen moeten vrijwel direct nadat de automobilist heeft betaald door de gemeente worden verwijderd. Staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) zei vanochtend in de Tweede Kamer dat gemiddeld een uur wachten op 'ontklemming' nog aanvaardbaar is. Gemeenten die de wielklem invoeren moeten volgens haar ook 's avonds paraat zijn om de klem te verwijderen. Alle fracties in de Kamer gingen akkoord met het voorstel om gemeenten de mogelijkheid te geven parkeerbelasting te heffen met parkeermeters en -automaten. Kamer en regering waren vanochtend eensgezind bevreesd dat de nieuwe regeling in de praktijk als een strafbepaling zou functioneren. Dat kan tot grote juridische complicaties leiden. Wie straks geen geld in de meter of automaat stopt, loopt als belastingplichtige het risico op een naheffingsaanslag onder de ruitenwisser, in plaats van een bekeuring.

Wanbetalers mogen in de nieuwe wet met een wielklem tot onmiddellijke betaling worden gedwongen.

De Graaff-Nauta zei niets te zien in een telefonische service door gemeenten. Vastgezette automobilisten zouden de parkeerdienst moeten kunnen bellen en op straat hun aanslag voldoen, aldus het Kamerlid Lonink (PvdA). De staatssecretaris vond dit echter administratief te ingewikkeld, maar zei tegelijkertijd de gemeenten de vrije keuze te willen laten. Als de Senaat meewerkt kan de nieuwe wet per 1 mei of 1 juni in werking treden. Het 'vluchtgedrag' van automobilisten van fiscale parkeerzones naar strafrechtelijke parkeerzones, waar de Kamer bang voor is, kan ondervangen worden zo meent de staatssecretaris. Als het nieuwe reglement verkeersregels en -tekens wordt ingevoerd zal de hoogte van alle verkeersboetes opnieuw bekeken worden. Daarbij wordt dan gestreefd naar een evenwicht met de hoogte van de parkeeraanslagen.