Subsidie aan videogalerie Time Based Arts gestaakt

AMSTERDAM, 31 jan. - De Amsterdamse videogalerie Time Based Arts heeft haar deuren gesloten, nadat de rijkssubidie aan de galerie is stopgezet. Van de drie instellingen op het gebied van mediakunst, Time Based Arts, het Kijkhuis in Den Haag en Montevideo in Amsterdam, ontvangt alleen de laatste nu nog rijkssubsidie. Met de afwijzing van de subsidieaanvraag van 250.000 gulden volgt WVC een advies van de Raad van de Kunst. Enkele maanden eerder had diezelfde Raad voor de Kunst een advies uitgebracht, waarin de vorming van een landelijk instituut voor 'mediakunst' werd aanbevolen.

De twee medewerkers van Time Based Arts zijn inmiddels ontslagen. De Vereniging van Mediakunstenaars, gevestigd in hetzelfde pand aan de Bloemgracht te Amsterdam zet voorlopig het beheer van de collectie van 750 videotapes van Time Based Arts op vrijwillige basis voort. De distributie van tapes gaat op kleine schaal door. In de galerie Time Based Arts werd sinds 1981 videokunst vertoond, gedocumenteerd en gedistribueerd. In de eigen collectie zijn videotapes opgenomen van de voormalige galerie De Appel. Volgens Heiner Holtappels, bestuurslid van Time Based Arts, heeft WVC verklaard gesprekken te willen voeren met de gemeente Amsterdam, TBA en Montevideo over samenvoeging van de collecties in een gedeeltelijk door het rijk, gedeeltelijk door de gemeente te subsidieren instelling. Rene Coelho van Montevideo staat in beginsel 'niet afwijzend' tegenover zulke gesprekken, maar denkt niet dat die binnen afzienbare tijd ook daadwerkelijk gevoerd zullen worden.

    • Kasper Jansen