Rotterdamse politie geeft vrouw voorrang

ROTTERDAM, 1 febr. - De Rotterdamse politie wil voorlopig uitsluitend vrouwen en allochtonen als aspirant- agenten in dienst nemen. Dit zeiden korpschef R. Hessing en hoofdpersoneelszaken W. Rennings gistermiddag bij de presentatie van twee rapporten over werving en de vertrekredenen van vrouwen bij het Rotterdamse korps. Het percentage vrouwen bij de Rotterdamse politie is nu 9 procent en daarmee kleiner dan in de andere grote steden. De korpsleiding streeft ernaar om over vijf jaar 25 procent vrouwen in dienst te hebben.

Zonder extra maatregelen zal dit percentage niet worden gehaald. Personeelschef Rennings zei desgevraagd: 'We streven ernaar een zo groot mogelijk percentage vrouwen en allochtonen als aspirant-agent in dienst te nemen, als het kan honderd procent.'

Elk kwartaal beginnen ongeveer vijftien Rotterdamse aspirant-agenten op de politieschool. 'Als het korps geen vijftien geschikte kandidaten kan vinden onder vrouwen en allochtonen dan moeten we niet schromen arbeidsplaatsen tijdelijk open te houden', aldus korpschef Hessing. 'Als de werving op gang komt hebben we een volgende keer misschien twintig geschikte kandidaten in plaats van vijftien, en dan moeten er genoeg plaatsen zijn.'

Pas als na ongeveer een jaar blijkt dat het Rotterdamse korps onvoldoende geschikte vrouwen en allochtonen kan vinden, zullen blanke mannen worden geworven. Hessing wees op de vergrijzing als een belangrijke reden om vrouwen en allochtonen te interesseren voor een baan bij de politie. Overeenkomstig de aanbevelingen in de rapporten van bureau Intraval en de Erasmus universiteit zal de Rotterdamse politie gericht werven onder vrouwen. Daarbij zal met nadruk worden gewezen op de mogelijkheid van kinderopvang en het werken in deeltijd. Ook zijn de mogelijkheden tot herintreding verruimd. Het aantal vrouwen dat selectiegesprekken voert wordt uitgebreid. Ook wordt de doorstroming binnen het korps vergroot. De sfeer en de macho-mentaliteit binnen de organisatie moeten volgens de rapporten veranderen, wil het korps een vrouwvriendelijker imago krijgen. Agentes worden regelmatig geconfronteerd met hinderlijk gedrag en ongewenste omgangsvormen van hun mannelijke collega's.

Om het vooroordeel tegen politievrouwen weg te nemen zouden binnen het korps speciale roldoorbrekende projecten moeten worden georganiseerd. Ook moeten de politiescholen vrouwelijke docenten aantrekken.