Rommel: vertrek burgers uit DDR nu snel stoppen

BONN, 1 febr. - Als de DDR-bevolking niet snel vertrouwen krijgt in de kans op politieke en economische stabiliteit van haar land zullen dit jaar 850.000 tot 1,5 miljoen Oostduitsers naar de Bondsrepubliek komen. Het is in het belang van beide Duitse staten dat zoiets niet gebeurt. De Bondsregering moet daarom de financiele en sociale voordelen voor nieuwe burgers uit de DDR wegnemen.

Aldus gisteren de voorzitter van de Westduitse stedenvereniging, de Stuttgartse burgemeester Manfred Rommel (CDU). Behalve voor een werkgelegenheidsprobleem zorgt het vertrek van Duitsers uit de DDR en Oost- Europa naar de Bondsrepubliek (in '89: driekwart miljoen, in januari 1990 alleen uit de DDR 50.000) voor een groot huisvestingsprobleem en dus voor sociale spanningen. Rommel sprak van een dreigend 'nationaal probleem'. Zijn oproepen aan de Bondsregering om snel veel meer aan sociale woningbouw te doen en een einde te maken aan financiele prikkels om naar West- Duitsland te komen, komen overeen met de kritiek van de oppositie (de SPD) in Bonn.

Die beroept zich bij haar kritiek ook geregeld op de waarschuwingen van de christen-democratische burgemeester Rommel. In het Saarland, de kleinste Westduitse deelstaat, waar SPD- kandidaat-kanselier Oskar Lafontaine jongstleden zondag de verkiezingen met grote voorsprong won, is inmiddels besloten om in Frankrijk woonruimte te gaan huren voor gezinnen die uit de DDR zijn gekomen en die nu in opvangkampen en gymzalen huizen. Voor enkele honderden mensen wordt nu met instemming van de Westduitse en Franse regering vlak over de grens tijdelijk woonruimte gehuurd in Lotharingen. Lafontaine behaalde zondag zijn verkiezingssucces mede dank zij dezelfde kritiek op de Bondsregering die ook Rommel al enige tijd laat horen. In januari hebben bijna 10 miljoen DDR-burgers als toerist de Bondsrepubliek en West-Berlijn bezocht. Omgekeerd gingen uit de Bondsrepubliek en West-Berlijn vorige maand 8,3 miljoen toeristen naar de DDR. Burgers uit de DDR die zich hebben schuldig gemaakt aan schending van de mensenrechten zullen in de Bondsrepubliek geen pensioen of uitkering kunnen krijgen. Minister Norbert Blum van sociale zaken heeft een wetsvoorstel daartoe ingediend. 'De wet is bedoeld voor de vervolgden en niet voor de vervolgers', zei hij in een toelichting op het voorstel. Blum wil door de nieuwe wet voorkomen dat leden van de Oostduitse staatsveiligheidsdienst, de Stasi's, in de Bondsrepubliek een uitkering zouden krijgen. Minister Blum is met zijn Poolse collega Jacek Kuron overeengekomen dat 11.000 Polen in de nabije toekomst in de Bondsrepubliek kunnen gaan werken. Vorig jaar zomer beperkte minister de toestroom van Poolse arbeiders. (Reuter)