Ritzen bezorgd over devaluatie 'master'

DEN HAAG, 1 febr. - Minister Ritzen wil dat de universiteiten stoppen met het verlenen van de master-titel aan afgestudeerden van een postdoctorale beroepsopleiding. De titel moet gereserveerd blijven voor studenten die zijn geslaagd voor de doctoraalfase van een universitaire studie. Ritzen vreest dat de praktijk van universiteiten om ook aan afgestudeerden van postdoctorale ofwel tweede-fase-opleidingen de titel 'master' te geven, in het buitenland tot onderwaardering van de eerste fase zal leiden. Voor studenten die een postdoctorale opleiding hebben gevolgd bestaat formeel geen aparte titel. De minister zei dit gisteren bij de installatie van een adviescommissie over de startsubsidies voor zulke beroepsopleidingen. Van die startsubsidies is nog maar de helft, 75 miljoen gulden, uitgegeven. Onderwijs en EZ hadden 150 miljoen uitgetrokken voor de periode 1986 - 1990. Die termijn is nu verlengd tot 1992. De commissie uit bedrijfsleven, overheid en universiteiten moet nagaan of er voldoende vraag is naar afgestudeerden van postdoctorale beroepsopleidingen om die na vijf jaar kostendekkend te laten zijn.

De commissie mag ook zelf contacten leggen tussen opleidingen en de markt. De minister kondigde aan dat hij het 'post-initieel onderwijs' (de post-doctorale beroepsopleidingen en het post-academisch onderwijs) nog eens op onderlinge samenhang gaat bekijken. Ritzen wil dat op den duur een continue vernieuwing van het aanbod aan opleidingen plaatsvindt.