'Radboud' draait op voor sterilisatiefout

ARNHEM, 1 febr. - Het Radboudziekenhuis in Nijmegen is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot het achttien jaar lang betalen van de opvoedingskosten van een kind dat na een mislukte sterilisatie is geboren. Het is voor het eerst dat een rechter in Nederland een dergelijke eis tot schadevergoeding heeft gehonoreerd. De vordering tot betalen van opvoedingskosten, die een door de moeder ingeschakelde actuaris heeft begroot op 31.000 gulden, is door de rechtbank volledig toegewezen. Het wetenschappelijk instituut voor vrouw en recht Clara Wichmann (CWI), dat deze juridische procedure mogelijk maakte door zich garant te stellen voor de proceskosten, spreekt van een uniek vonnis dat grote consequenties kan hebben.

Mr. D. Pessers van het CWI kondigt aan dat na dit baanbrekende vonnis voor de Rotterdamse rechtbank van een gynaecoloog die eveneens een ondeugdelijke sterilisatie heeft uitgevoerd 150.000 gulden zal worden geeist. Deze claim is mede opgebouwd uit inkomsten die de moeder, een kapster, door de geboorte van een kind moest derven. Secretaris H. Ververst van de Nederlandse vereniging voor obstetrie en gynaecologie zegt te vrezen voor 'Amerikaanse toestanden door steeds oplopende schadeclaims', aangezien na sterilisatie gemiddeld in 25 op de 10.000 ingrepen alsnog zwangerschap optreedt. In een minderheid van de gevallen is dit overigens te wijten aan een beroepsfout. Docent burgerlijk recht in Leiden mr. C. Stolker, gepromoveerd op aansprakelijkheid na mislukte sterilisaties, voorspelt dat Nederlandse advocaten zich zullen specialiseren in dit soort zaken omdat aan dergelijke vorderingen tegen artsen nu geld kan worden verdiend.

'De premies voor aansprakelijkheidsverzekering zullen waarschijnlijk stijgen.' Pag.2: Ziekenhuis boos op eigen advocaat