R. S. Hofstee Holtrop is per 1 februari benoemd ...

R. S. Hofstee Holtrop is per 1 februari benoemd tot waarnemend landdrost voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders. De landdrost verenigt in zijn ambt de functies van burgemeester, college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad in die delen van de provincie Flevoland die nog niet gemeentelijk zijn ingedeeld, zoals het Markermeer en de dijk Enkhuizen-Lelystad. Hofstee Holtrop was in november 1988 al tijdelijk belast met het ambt van landdrost. Zijn bevoegdheden waren toen echter beperkt tot die van het burgemeesterambt.

Hofstee Holtrop (64), lid van de VVD, was voorheen burgemeester van de gemeente Noordoostpolder.