Pleidooi Energie Agentschap voor duurdere kole

ROTTERDAM, 1 febr. - Het Internationale Energie Agentschap (IEA) in Parijs vindt dat veel ingrijpender maatregelen dan tot dusver moeten worden genomen om het broeikasteffect in de wereld tegen te gaan als gevolg van brandstofverbruik. Het IEA bepleit onder andere het leggen van zeer hoge heffingen op kolen en andere brandstoffen als olie en gas, waarin koolstof voorkomt. Dat meldt de Britse Financial Times. Hoewel het IEA geen specifieke aanbevelingen doet, vindt de organisatie wel dat de regeringen van de industrielanden het extra belasten van kolen en andere brandstoffen serieus moeten overwegen. Zo'n belasting zal kunnen leiden tot een verdubbeling van de prijs voor kolen en in haar algemeenheid tot een verhoging van de energieprijzen in de landen van de Oeso met twintig procent. Daarnaast vindt de IEA dat de industrielanden hun inspanningen moeten intensiveren om energiebesparingen te realiseren. De organisatie voorspelt dat het energieverbruik de komende vijftien jaar met vijftig procent zal toenemen. Bij het agentschap zijn de meeste Westerse industrielanden in de wereld aangesloten.