Leger Israel bezorgd over zelfmoorden

TEL AVIV, 1 febr. - De Israelische legerleiding maakt zich grote zorgen over de opvallende stijging van het aantal zelfmoorden in de rangen van Tsahal, het leger. Van vorig jaar april tot eind januari hebben 35 soldaten de hand aan zichzelf geslagen, hetgeen volgens de Israelische pers 'een triest record' is voor de afgelopen zeven jaar. Alleen al in december pleegden 5 soldaten zelfmoord, terwijl in januari drie gevallen werden genoteerd. Militaire kringen ontkennen ten stelligste dat er enig verband zou bestaan tussen de voortdurende Palestijnse volksopstand en het stijgend aantal zelfmoorden, zoals in verscheidene artikelen in de Israelische pers is gesuggereerd. Tot dusverre heeft de legertop geen gegevens gepubliceerd die wel een verklaring zouden kunnen geven.

Op last van opperbevelhebber generaal Dan Shomron is thans wel een diepgaand onderzoek naar dit verschijnsel en naar ongelukken bij militaire oefeningen en wapengebruik gaande. Het leger is deze week in opspraak gebracht over publikaties van een aan generaal Shomron uitgebracht rapport over onverantwoord optreden tegen soldaten in de recrutentijd. Volgens de Israelische pers worden op sommige militaire bases soldaten onnodig uitgeput, vernederd en zelfs door hun commandanten geslagen. In sommmige gevallen schieten soldaten zich in de voet om zich aan de recrutentijd te onttrekken.

Volgens door de Israelische media aangehaalde opperofficieren heeft het leger allang de opvatting laten varen dat 'recruten moeten worden gebroken om goede soldaten van hen te maken'.

De gemelde excessen worden voornamelijk aan jonge, onervaren onderofficieren toegeschreven. Oud-opperbevelhebber Rafael Eitan, thans Knesset-lid voor de rechtse Tsomet-partij, heeft gisteren gezegd dat commandanten die in strijd met de orders handelen onmiddellijk uit hun functie moeten worden ontheven.