Kok kijkt of indexeren staatslening te doen i

DEN HAAG, 1 febr. - Minister Kok (financien) is bereid de mogelijkheid te onderzoeken voor staatsleningen waarvan de hoofdsom periodiek wordt aangepast aan de inflatie. Zowel het ministerie van financien als De Nederlandsche Bank heeft zich in het verleden altijd fel verzet tegen dergelijke geindexeerde leningen. Tijdens het debat over zijn begroting ging Kok gisteren in op een suggestie van het Tweede- Kamerlid De Grave (VVD). Kok zei dat hij in de komende begroting aandacht zal besteden aan het onderwerp. Hij toonde zich huiverig voor de suggestie nog dit jaar met een indexlening te experimenteren.

Geindexeerde leningen kunnen de staat rentevoordeel opleveren, omdat aan beleggers dan geen premie voor inflatie-risico behoeft te worden vergoed. Staatssecretaris Van Amelsvoort ging gisteren uitvoerig in op vragen uit de Kamer over de reorganisatie bij de Belastingdienst. De Kamerleden hadden de indruk dat de reguliere werkzaamheden ernstig te lijden hebben onder de vorig jaar in gang gezette herstructurering.

De staatssecretaris sprak dit met klem tegen. Volgens hem is er geen sprake van dat er achterstanden bestaan bij de aanslagregeling, invordering en controle. Van Amelsvoort zag niets in de suggestie van het Kamerlid Vermeend (PvdA) een extern onderzoek te laten instellen naar de reorganisatie. Volgens de staatssecretaris zijn nu al externe bureaus betrokken bij de voorbereiding en evaluatie van de herstructurering. De Kamer zal van de bevindingen op de hoogte worden gehouden. Beide bewindslieden onderstreepten opnieuw geen aanwijzingen te hebben dat er verband bestaat tussen de reorganisatie bij de fiscus en de belastingtegenvaller in 1989. Minister Kok verzekerde de Kamer dat de toezegging van het kabinet om later dit jaar de inkomensgevolgen van 'Oort' nader te bekijken ' geen wassen neus' is. Het gaat hierbij onder meer om de positie van de alleenstaanden en aow'ers met een klein pensioen. De Kamerleden concludeerden uit de woorden van de minister dat hij voorzichtig afstand nam van uitlatingen van zijn staatssecretaris. Deze had eerder gezegd dat de afschaffing van de alleenstaande-toeslag een correctie was op een ten onrechte genoten voordeel. Van Amelsvoort zei dat er nog onderzoek aan de gang is naar de btw-heffing op het inhuren van arbeidskrachten bij gemeentelijke en welzijnsinstellingen. Hij zegde toe dat de belastinginspectie terughoudend zal zijn bij het opleggen van aanslagen. De staatssecretaris zei weinig mogelijkheden te zien om, naar Belgisch voorbeeld, door middel van fiscale voordelen coordinatiecentra van internationale bedrijven naar Nederland te lokken. Hij hekelde het 'discriminerende en concurrentieverstorende karakter' van de Belgische fiscale regelingen.