Kamer verbaasd over plan voor spitsvignet

DEN HAAG, 1 febr. - In de Tweede Kamer is met verbazing gereageerd op de mededeling van minister Maij-Weggen dat zij overweegt toch een spitsvignet in te voeren. Alleen automobilisten die tegen betaling zo'n vignet hebben aangeschaft mogen dan op bepaalde wegen tijdens de spitsuren rijden. De VVD is tegenstander van zo'n vignet. Uit vrees voor administratieve rompslomp was de vorige minister van verkeer, Smit- Kroes, er trouwens ook geen aanhanger van. Het Kamerlid Jorritsma noemt het spitsvignet, dat eerder bij de voorbereidingen van het Nationaal Milieubeleidsplan opdook, een 'oud en misschien wel verouderd plan'.

Het spitsvignet zal volgens haar uiteindelijk een 'ordinaire belastingmaatregel' zijn. 'Dat is op zich niet erg, maar dan moet je het wel zeggen.'

Zij betwijfelt of een adequate controle van het systeem mogelijk is. Bij Verkeer en Waterstaat, waar het spitsvignet als een eventuele voorloper van het rekening-rijden wordt gezien, wordt overigens juist daarnaar nog onderzoek gedaan. De PvdA onthoudt zich nog van een inhoudelijk oordeel over het spitsvignet. Kamerlid Castricum verbaast zich er wel over dat de minister over dit soort plannen mededelingen doet zonder dat zij daarover eerst met de Tweede Kamer heeft gesproken. Ook Jorritsma zegt zich te storen aan het oplaten van dergelijke 'luchtballonnen'.

Het CDA reageert nog niet op de plannen van Maij-Weggen. Kamerlid Tegelaar noemt het positief dat de minister met ideeen naar buiten komt, ook al is dat niet zonder risico. 'Ze kunnen dan ook voortijdig worden afgeschoten.'

Het CDA had overigens het spitsvignet als mogelijkheid om het autorijden te beperken in zijn verkiezingsprogramma opgenomen.

    • Onze Folkert Jensma