Kamer eist aanvullend pensioen weduwnaars

DEN HAAG, 1 febr. - Pensioenfondsen moeten met ingang van 1 januari 1993 ook weduwnaars een aanvullend pensioen toekennen bovenop de AWW-uitkering. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft dit gisteren geeist van staatssecretaris Ter Veld van Sociale Zaken. Ter Veld wil met de verplichte weduwnaarsregeling wachten tot de overheid de Algemene Weduwen- en Wezenwet heeft aangepast aan de eisen van gelijke behandeling. Zij schaarde zich daarmee achter de werkgevers- en werknemersorganisaties, die om uitstel van een verplichte regeling hadden gevraagd. De Kamer besloot echter toch een datum te stellen, omdat in de praktijk weduwnaars al een beroep op de AWW kunnen doen. De Centrale Raad van Beroep bepaalde eind 1988 dat de AWW in strijd is met de Europese richtlijnen voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Sindsdien wordt ook aan weduwnaars een AWW-pensioen uitgekeerd. Ter Veld meent dat de overheid niemand kan verplichten bepaalde regels toe te passen, zolang zij zelf haar zaken niet op een rijtje heeft. De Kamer gaat er echter vanuit dat de AWW nog voor 1993 zal zijn aangepast aan de eisen van gelijke behandeling. Het aanvullend weduwnaarspensioen kan daarin worden meegenomen, meent de Kamer.

De Kamer wees ook op indirecte discriminatie van vrouwen bij de premiebetaling van pensioenen. Vrouwen betalen een hogere premie omdat zij gemiddeld langer leven dan mannen. Een bedrijf met relatief veel vrouwen betaalt daarom meer pensioenpremie. De werkgever mag daardoor niet worden afgeschrikt vrouwen in dienst te nemen, aldus D66-Kamerlid Groenman. Zij pleitte ervoor vrouwen en mannen een gemiddelde te laten betalen aan pensioenpremies. Ter Veld zei daarvoor weinig te voelen. Zij noemde dit te ingewikkeld.