Galvin voor verdere troepenreducties

MONS, 1 febr. - De militaire top van de NAVO staat vierkant achter de voorstellen van president Bush om de plafonds van de Amerikaanse en Sovjet -troepen in Centraal-Europa te verlagen tot 195.000 man. Dat zei vanmorgen generaal John R. Galvin, opperbevelhebber van de NAVO- strijdkrachten in Europa, in een reactie op het nieuwe voorstel die president Bush in zijn State of the Union heeft voorgesteld. 'Een dergelijke vermindering heeft daarom zin, ' zo zei Galvin, 'omdat als we zouden vasthouden aan het bij de CFE-onderhandelingen voorgestelde plafond van 275.000 man dat voor de Sovjets een vloer zou worden. De andere Warschaupact-landen willen immers dat Moskou zijn troepen uit hun landen weghaalt en het zou dan heel moeilijk worden voor de Russen om te voldoen aan de eis dat de reducties wederzijds zijn.' Volgens Galvin is het overduidelijk dat het Warschaupact niet meer een samenhangend bondgenootschap is. De politieke commissaris die vanuit Moskou de strijdkrachten in de Oosteuropese landen controleerde bestaat niet meer. 'Dat maakt het twijfelachtig of de Sovjet-Unie nog zou kunnen doen wat ze vroeger kon: het uitvoeren van een gecoordineerde operatie.'

De strategie van de Navo zal daarom gehandhaafd blijven: enerzijds hun mobiele defensie van conventionele strijdkrachten anderzijds een nucleair potentieel dat als afschrikking kan dienen. 'Als we het gevoel zouden krijgen dat we verslagen zouden worden op het slagveld dan moeten we daar naar kunnen grijpen.'

Wel meende Galvin dat ook op nucleair terrein verminderingen mogelijk zullen zijn: 'als het aantal troepen vermindert dan zullen er ook minder doelen zijn. Ik zal dat dus bestuderen.'