Fout-parkeren op de stoep of wanbetalen bij parkeermeter

DEN HAAG, 1 febr. - De automobilist die in een overvolle stad straks besluit een parkeerovertreding te riskeren krijgt er een aantal lastige keuzes bij. Neemt hij het risico van een strafrechtelijke boete of zou in deze gemeente de parkeerpolitie aanslagen voor de parkeerbelasting uitdelen? Wat zou voordeliger zijn? En in welke straat zou welk juridisch regime gelden? Gistermiddag ging de Tweede Kamer akkoord met de invoering van de wielklem als dwangmiddel voor wanbetalers bij parkeermeters of parkeerautomaten. Als de Senaat haast maakt kunnen mogelijk nog dit jaar gemeenten in de plaatselijke belastingverordening straten aanwijzen waar foutparkeerders door de parkeerpolitie verrast mogen worden met een naheffingsaanslag onder de ruitenwisser. Betalen bij de meter of automaat wordt in deze nieuwe wet beschouwd als het voldoen van parkeerbelasting. In onnavolgbaar fiscalisten-chinees noemt de nieuwe wet het werpen van een kwartje in de meter 'voldoening op aangifte'.

Wanbetalers krijgen 'terstond' een 'mechanisch hulpmiddel' aan hun achterwiel 'waardoor wordt verhinderd dat het voertuig wordt weggereden'.

Na minimaal 24 uur onbetaald-parkeren-met-wielklem mag de auto worden weggesleept. Pas nadat de belastingplichtige op het dichtstbijzijnde kantoor van de ontvanger der gemeentebelasting zijn schuld heeft voldaan, wordt de wielklem verwijderd en wel 'zo spoedig mogelijk'.

De nieuwe wet beschouwt de wielklem als een dwangmiddel om de aanslag betaald te krijgen - niet als extra straf of boete. Maar de geoefende foutparkeerder raadt het al: het verwijderen van die wielklem kost toch geld. De gemeente mag daarvoor 'kosten' in rekening brengen. De aanslag zal echter niet fors mogen worden verhoogd.

Zou er wel een zogenoemd 'schriktarief' zijn ingevoerd dan zou daarmee een straf-element in de nieuwe bepaling zijn geintroduceerd. Wat een efficiente fiscale boete, geschikt voor lokaal gebruik moest worden, is dan onder bescherming van het Europese verdrag voor de rechten van de mens gebracht. Een foutparkeerder zou dan recht krijgen op eenzelfde procedure als een heroinehandelaar. Om deze deur dicht te houden is het tarief voor verwijderen van de klem gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten. Dat kan per gemeente varieren, evenals de hoogte van de aanslag.

Maar het Kamerlid Lonink (PvdA) zag het onheil al aan de horizon.

Natuurlijk blijkt in de praktijk straks de wielklem-aanslag duurder dan een boete van justitie. Die mogelijkheid blijft immers ook bestaan.

De automobilist kan straks kiezen tussen wanbetalen bij een parkeermeter of fout-parkeren op de stoep. In het laatste geval schrijft de parkeerwachter gewoon een bekeuring uit. Lonink zei te vrezen dat het straks loont om meteen maar op een verboden plaats te parkeren in plaats van bij een parkeermeter. Mogelijk ontstaat dan het curieuze beeld van een straat met dure maar onbezette parkeermeterplaatsen en her en der op de stoep en rijweg fout geparkeerde auto's.

Een andere factor die voor de berekende automobilist een rol speelt is de pakkans. Het Kamerlid Hermans (VVD) haalde als slecht voorbeeld de gemeente Amsterdam aan, waar om zes uur 's avonds alle wielklemmen automatisch worden verwijderd omdat de werkdag van de betreffende ambtenaren er dan op zit. Zo moet het dus ook niet. Lonink had nog een suggestie om de 'fiscale' en 'strafrechtelijke' straten voor de automobilist straks herkenbaar te maken: gekleurde straatnaambordjes. Natuurlijk zijn er voor de parkerende juristen nog een aantal leuke puntjes over. Is een parkeeraanslag fiscaal aftrekbaar? Welk lot wacht een automobilist bij een defecte parkeermeter? Ongetwijfeld zal deze categorie straks de weg naar de rechter weten te vinden. Wie een aanslag onder de ruitenwisser aantreft kan een bezwaarschrift indienen bij de gemeente en daarna in beroep bij de belastingkamer van het Gerechtshof.