EG onderzoek naar gasprijs voor Nederlandse tuinders

ROTTERDAM, 1 febr. - De korting op de gasprijs voor Nederlandse tuinders is opnieuw gestuit op bezwaren van de Europese Commissie. Op grond van artikel 93 van het EG-verdrag heeft de Commissie een procedure gestart waarin staat dat staatssteun in principe is verboden. Een woordvoerder in Brussel deelde dat gisteren mee. De gasprijs voor de Nederlandse tuinders is gekoppeld aan de prijs van zware stookolie. De prijs wordt omgerekend met een formule die in 1988 door de Commissie werd goedgekeurd. Nederland is nu van plan die formule te wijzigen. Als de olieprijs onder de f. 295 per ton komt, wordt de formule nog maar voor 80 procent toegepast en gaan de tuinders dus iets meer betalen. Mocht de olieprijs stijgen tot boven f. 415 per ton, dan wordt de formule eveneens voor 20 procent losgelaten en gaan de tuinders dus minder betalen dan de stookolie-formule voorschrijft. De Commissie heeft moeite dat laatste. Hangende het onderzoek van de Commissie is de ondergrens wel al ingevoerd, maar de bovengrens, die in het voordeel van de tuinders werkt, nog niet. Op het moment schommelt de prijs van zware stookolie rond f. 260 per ton en betalen de tuinders ongeveer een f. 0,05 meer dan volgens de oude formule noodzalijk is, aldus P. van der Struijs, beleidsmedewerker tuinbouw bij het Landbouwschap. De gasprijs voor de tuinders komt daarmee op ruim f. 0,22 per kubieke meter.