Dr. S. B. J. Menken (48) is benoemd tot ...

Dr. S. B. J. Menken (48) is benoemd tot hoogleraar in de systematische en geografische dierkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Menken is universitair hoofddocent bij de vakgroep systematiek, evolutie en paleobiologie aan deze universiteit.