Dr. P. G. Kistemaker (46) is benoemd tot ...

Dr. P. G. Kistemaker (46) is benoemd tot hoogleraar in de fysische massaspectometrie aan de Universiteit van Amsterdam.

Kistemaker is sinds 1966 verbonden aan het FOM-instituut voor Atoom- en Molecuulfysica in Amsterdam.