Braat

Braat Beheer heeft volgens voorlopige cijfers vorig jaar een winst na belastingen behaald van f.

6,1 miljoen. Dit cijfer is niet zonder meer te vergelijken met dat van 1988 (f. 13,8 miljoen), aangezien Braat medio vorig jaar haar kernactiviteiten heeft afgestoten en verder is gegaan als participatie- en beheermaatschappij. Het eigen vermogen nam vorig jaar toe van f. 30,7 miljoen tot f. 35,7 miljoen. Na de verkoop van de deelnemingen in Dentex en LDM Nederland en het afstoten van onroerend goed per 31 december 1989 beschikt Braat over ruim f. 16 miljoen aan liquide middelen, zodat een verdere uitbreiding van haar belangen in de sectoren textiel en handel mogelijk is.