Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Weinig opwinding tijdens gesprek met studenten

Alle sprekers die gisteren aan de Universiteit Twente hun opwachting kwamen maken, kregen voor de aanvang de vraag voorgelegd of zij vonden dat meer geld moet worden uitgetrokken voor het wetenschappelijk onderwijs. VVD-leider Voorhoeve erkende daarop dat niet verstandig is omgegaan met de uitgaven voor onderwijs. „Het beheer en het management moet beter. Wij willen geen bezuiniging op onderwijs, wel een herschikking binnen het budget. Het rendement moet omhoog, het uitvalpercentage omlaag. De studiebegeleiding moet beter." Dat was een kolfje naar de hand van oud-studentenleider en Groen Links-kandidaat Maarten van Poelgeest. Hij rekende Voorhoeve voor dat door de bezuinigingen de studiebegeleiding die er volgens hem zeven jaar geleden nog was, nu vrijwel is verdwenen. Reactie van Voorhoeve: „De VVD heeft herhaaldelijk kritiek geuit op het onderwijsbeleid, maar daar koopt u natuurlijk niets voor." PvdA-lijsttrekker Kok benadrukte het belang van technisch goed geschoolde mensen. „De kwaliteit van het hoger en wetenschappelijk onderwijs moet omhoog, niet door vermeende zwakke broeders en zusters bij de poort af te wijzen maar door er zoveel mogelijk uit te halen." Bij de aanvang van de bijeenkomst had de mededeling van rector-magnificus J.H.A. de Smit dat de heren Voorhoeve en Van Mierlo reeds waren gearriveerd,

kirrende geluidjes bij een paar studentes ontlokt. Daartoe bleef de opwinding echter beperkt. Bloedstollende speeches werden in het Enschedese muziekcentrum niet afgestoken. De Vries wuifde kritiek vanuit de zaal weg op het feit dat pas nu het milieu hoog op de politieke agenda staat, weg: „Sinds het begin van de jaren zeventig is er een milieubeleid gevoerd. De kwaliteit van lucht, water en grond is daar het bewijs van. Maar allengs werd het duidelijk dat het erger met het milieu gesteld is, dan wij dachten. Daarop moet je inspringen en daarom ligt er nu een nationaal milieubeleidsplan."(A.V.) Kok: kabinet met vier vrouwen PvdA-lijsttrekker Kok wil het vrouwelijke element in de regering drastisch versterken. Als zijn partij na de verkiezingen in het nieuwe kabinet komt, zal Kok proberen ten minste vier vrouwelijke ministers benoemd te krijgen. In Breda richtte Kok gisteren scherpe kritiek op minister De Koning, die volgens hem geen vooruitgang heeft geboekt in de gelijkberechtiging van vrouwen. Er zijn in Nederland wel meer vrouwen aan een baan geholpen, maar internationaal perspectief is de achterstand van vrouwen niet kleiner geworden, zei Kok. (Th.W.)