Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Boeken

De opiniepagina is een podium voor discussie. Hoofdartikelen geven de mening van

De opiniepagina is een podium voor discussie. Hoofdartikelen geven de mening van de krant weer, de gesigneerde artikelen en de tekeningen, de mening van de auteurs. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Artikelen (maximumlengte 800 woorden) gaarne adresseren aan: NRC Handelsblad, Redactie Opinie, Postbus 824, 3000 DL Rotterdam.