Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Zorg

Opleiding hogere astrologie vult leemten bij psychiatrie

Door een onzer redacteuren BREUKELEN, 12 aug. — „Speculeren over de toekomst en filosoferen over vorige levens mag, maar niet bij ons. Wij willen de astrologie op een integere manier inpassen in de sociale hulpverlening", zegt I. Muiderman, secretaris van het Instituut voor Toegepaste Astrologie Nederland (ITAN). Met ingang van september verzorgt het ITAN in Groningen, Breukelen en Tilburg een beroepsopleiding hogere astrologie. De opleiding duurt vier jaar en is bestemd voor hulpverleners op psychiatrisch, therapeutisch en sociaal-maatschappelijk terrein. Kennis van de zogenoemde psychologische astrologie zou deze hulpverleners in staat stellen doelmatiger te werken. D. Wiggerink (42) is docent bij de opleiding hogere astrologie. Na de Sociale Academie heeft hij zeven jaar in de sociale hulpverlening gewerkt. Voortdurend had hij het gevoel dat er iets ontbrak in de gezondheidszorg. „Al ben je nog zo'n goede psycholoog, op een gegeven moment stelt iedere persoonlijkheid je voor raadsels. De astrologie kan dan uitkomst bieden. Bij de bestudering van een geboortehoroscoop ontdek je de verborgen karaktertrekken

die het gedrag van mensen begrijpelijker maken." Wiggerink maakte van het horoscoopduiden zijn beroep en is inmiddels acht jaar full-time astroloog. Voor het opstellen van een geboortehoroscoop maakt Wiggerink gebruik van een computerprogramma. Tijdstip en plaats van geboorte worden ingevoerd en in een mum van tijd staat een horoscooptekening op het scherm. De astroloog legt vervolgens de relatie tussen het gesternte waaronder iemand is geboren en zijn persoonlijk karakter. „Astrologie is een hulpmiddel voor de psychologie. Het is een analysemiddel, geen

tovermiddel", aldus Wiggerink. De reacties uit de reguliere gezondheidszorg zijn terughoudend. „Ik geloof niet in die occulte toestanden", zegt maatschappelijk werkster M. Verheyen. Zij zegt aan de door het ITAN georganiseerde opleiding niet te willen deelnemen. R.G.E. Mensink, die sinds 1962 als psychotherapeut werkt, gelooft evenmin dat astrologie een zinvolle bijdrage kan leveren aan de geestelijke gezondheidszorg. „Ik ken collega's die astrologie in hun behandeling opnemen en ik heb gezien dat het niet werkt". De opleiding hogere astrologie wordt niet gesubsidieerd. De cursisten betalen jaarlijks uit eigen zak 1200 gulden. Het lesmateriaal voor de cursus ontwikkelt Wiggerink zelf. De cursisten leren de principes van de astrologie, bekwamen zich in de astrologische rekenkunde en leren een geboortehoroscoop te 'vertalen'. De studielast komt op 18 uur per week. Alvorens tot de opleiding van het ITAN te worden toegelaten, worden de kandidaten in een vraaggesprek getoetst op de

intentie waarmee zij aan de opleiding beginnen. Het is niet de bedoeling dat zij leren aan de hand van sterrestanden voorspellingen te doen. „Met wat wij fantastrologie noemen, maak je mensen afhankelijk van hun toekomst", aldus Wiggerink. „Het ITAN wil de astrologie juist uit de hocus-pocussfeer halen." De secretaris van het ITAN legt er de nadruk op dat de opzet van het instituut kleinschalig is. „We geven geen les in schitterende gebouwen. De belangstelling voor de opleidig is erg groot, maar voorlopig kunnen wij niet meer dan 100 cursisten per jaar aan." Wat wel tot het wensenpakket van het ITAN behoort, is dat medewerikers van de RIAGGS, de regionale centra voor geestelijke hulpverlening, zich voor de opleiding aanmelden. Op die manier zouden reguliere hulpverleners de astrologie in hun behandeling kunnen opnemen. Drs. E.P. Veening, directeur van de Regionale Instelling voor Nascholing en Opleiding in de geestelijke gezondheidszorg (RINO)-Noord, staat terughoudend tegenover het initiatief van het ITAN. „Ik betwijfel of de esoterische psychologische astrologie zal worden geïntegreerd in de reguliere geestelijke gezondheidszorg", zegt Veening.

D. Wiggerink