Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Sociale zekerheid

Vlucht beter opgeleiden na wegvallen van grenzen in EG

Door onze sociaal-economische redactie DEN HAAG, 10 aug. — Het wegvallen van de interne grenzen in de EG kan leiden tot het wegtrekken van Nederlandse hoger geschoolden naar landen waar de collectieve lastendruk lager is. Dit schrijft minister De Koning (sociale zaken) in de nota 'Sociale dimensie Europa 1992'. Hierin worden de gevolgen van de Europese interne markt voor de beleidsterreinen van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid onderzocht. Volgens de nota is het noodzakelijk te blijven streven naar verkleining van het verschil tussen bruto- en netto-inkomen, om te voorkomen dat veel hooggekwalificeerde arbeid naar elders vertrekt.

Nadrukkelijk wordt gesteld dat dit niet betekent dat de uitkeringen zullen worden verlaagd om het premieniveau te drukken. De minister ziet geen aanleiding het uitkeringsniveau in Nederland aan te tasten. Weliswaar zullen de sociale zekerheidssystemen moeten worden geharmoniseerd, maar dat betekent eerder dat landen met minder goede stelsels zich moeten aanpassen. Voor het argument dat het hoge sociale zekerheidsniveau in Nederland na 1992 tot extra concurrentienadeel zal leiden toont de minister zich niet gevoelig. Hij stelt vast dat er veeleer problemen zullen ontstaan in landen waar nu nog sprake is van een lager minimumniveau. „In die landen zullen dan immers de kosten van een hoger minimumniveau alsnog in de economie moeten worden geabsorbeerd", aldus de nota. Er is volgens de nota geen reden aan te nemen dat ons land door buitenlanders uit landen met minder goede sociale zekerheidstelsels zal worden overstroomd. Ook van die kant is dus geen bedreiging van de sociale zekerheid te verwachten.